News Photo

香港男歌手「全民造星」為人所認識

有七年彈結他經驗,在香港不同中學擔任結他導師,經間也擔任不同舞台劇的樂手、音樂顧問。現時正在創作自己的原創歌曲、為短片作現場收音、調聲、配樂等工作。

2019加盟公司。

參與作品 :《駒歌2018伊館場》| 現場樂手
                     《不是霑叔不聚頭》| 現場樂手和PA
                     《潘源良生炒廣東話之有辣有唔辣》| 客串演員
                     《納喊 - 大專院校Tour》| 現場樂手
即將推出:《獨》

分享此新聞

評論

想了解稻稈唱片項目?